Aktualnie przeglądane: Strona główna » Koenzym Q10 - Ubichinon - Ze świata nauki

sok noni

Ze świata nauki - Koenzym Q10

dorosliKoenzym Q10 jest składnikiem lipidów i występuje w błonach wszystkich komórek”.

Źródło: Błecha K., Wawer I.: Profilaktyka zdrowotna i fitoterapia. Rola suplementów diety, dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego, żywności funkcjonalnej oraz leków roślinnych. Bonimed, Żywiec, 2011, s. 109.„Maksymalne stężenie koenzymu Q10 występuje w tkankach człowieka w wieku około 20 lat. Wraz z wiekiem jego ilość się zmniejsza”.

Źródło: Czernic A. i wsp.: Wpływ suplementacji koenzymem Q10 na enzymatyczną obronę antyoksydacyjną krwinek czerwonych ludzi zdrowych. Probl. Hig. Epidemiol. 2011, 92(3), s. 633.„… ze względu na rozpuszczalność koenzymu Q10 w tłuszczach, związek ten wchłania się lepiej z przewodu pokarmowego przy spożyciu go po jedzeniu niż na czczo…”.

Źródło: Siemieniuk E., Skrzydlewska E.: Koenzym Q10 – biosynteza i znaczenie biologiczne w organizmach zwierząt i człowieka. Postępy Hig. Med. Dośw. (online), 2005, 59, s. 156.„Rola koenzymu Q w organizmie:

Źródło: Błecha K., Wawer I.: Profilaktyka zdrowotna i fitoterapia. Rola suplementów diety, dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego, żywności funkcjonalnej oraz leków roślinnych. Bonimed, Żywiec, 2011, s. 109.„Najważniejszym wskazaniem do stosowania koenzymu Q10 są przede wszystkim choroby układu krążenia, choroby przyzębia, cukrzyca, otyłość...”.

Źródło: Siemieniuk E., Skrzydlewska E.: Koenzym Q10 – biosynteza i znaczenie biologiczne w organizmach zwierząt i człowieka. Postępy Hig. Med. Dosw. (online), 2005, 59, s. 156.„Sugeruje się, że egzogenny CoQ10 działa korzystnie na lokalną obronę immunologiczną zmienionych zapalnie dziąseł. Postuluje się ponadto wpływ na florę bakteryjną w jamie ustnej poprzez zmianę jej składu i aktywności enzymatycznej”.

Źródło: Drzewoski J.: Farmakologia kliniczna koenzymu Q10. Hedat, Warszawa, 2000, s. 37. „… postuluje się możliwość zastosowania CoQ10 w terapii chorób neurologiczych, w patogenezie, których sugeruje się istotną rolę wolnych rodników. Do potencjalnych kandydatów zalicza się m.in. chorobę Parkinsona, Alzheimera, Huntingtona, stwardnienie rozsiane”.

Źródło: Drzewoski J.: Farmakologia kliniczna koenzymu Q10. Hedat, Warszawa, 2000, s. 41.„Koenzym okazał się skuteczny w leczeniu prewencji migreny”.

Źródło: Wawer I.: Suplementy dla Ciebie. Wektor, Warszawa, 2009, s. 100.„Okazało się też, że podawanie CoQ10 poprawia jakość spermy (ruchliwość plemników)”.

Źródło: Wawer I.: Suplementy dla Ciebie. Wektor, Warszawa, 2009, s. 101.


Rola koenzymu Q10

manKoenzym Q10 (ubichinon) jest jednym z istotnych czynników zapewniających prawidłowy przebieg procesów życiowych komórek.

1. Produkcja energii.

Wytwarzanie energii, której dużych nakładów wymaga metabolizm komórkowy jest możliwe dzięki m.in. obecności koenzymu Q10 w łańcuchu oddechowym. Koenzym Q10 biorąc udział w mitochondrialnym transporcie elektronów warunkuje prawidłowe wytwarzanie i wykorzystanie wysokoenergetycznych związków fosforanowych (ATP - adenozynotrifosforan).

2. Działanie antyoksydacyjne.

Jest jednym z ważniejszych antyoksydantów lipofilowych, który zapobiega generacji wolnych rodników, oksydacyjnym modyfikacjom białek, lipidów i DNA oraz przyczynia się do regeneracji alfa-tokoferolu.

3. Stabilizacja błon komórkowych.

Działanie to jest wynikiem interakcji koenzymu Q10 z białkami błonowymi, co czyni błony komórkowe bardziej odpornymi na działanie szkodliwych czynników oraz zapobiega wypływowi z komórki rożnych substancji (H2O, jonów magnezu: Mg2+, jonów potasu: K+, jonów wapnia:Ca2+), niezbędnych do jej prawidłowego funkcjonowania. Podkreśla się również korzystny wpływ koenzymu Q10 na integralność kanałów wapniowych podczas niedokrwienia mięśnia sercowego.

4. Wspomaganie pracy układu krążenia.

Stopień zmniejszenia wydolności serca jest proporcjonalny do stopnia niedoboru ATP w kardiocytach (komórki mięśnia sercowego). Ze względu na fakt, że koenzym Q10 bierze udział w produkcji ATP, to im niższa zawartość koenzymu Q10 w mięśniu sercowym, tym wyższy stopień niewydolności serca.

5. Wspomaganie układu immunologicznego.

Koenzym Q10 bierze udział w procesach odpornościowych. Pierwsze doniesienia na ten temat pojawiły się w roku 1970. Wykazano wówczas, że podawanie koenzymu Q10 zwiększa aktywność fagocytów oraz komórek NK i limfocytów T4. Wzmaga także produkcję przeciwciał typu IgG.

6. Proces starzenia organizmu.

Zawartość koenzymu Q10 w organizmie zmniejsza się w procesie starzenia, który określany jest przez niektórych jako uniwersalny niedobór energetyczny, wynikający z przewagi procesów utleniania i niezdolności do odzyskania reenergizacji komórek, tkanek i całego ustroju. Koenzym Q10 posiada właściwości wymiatania wolnych rodników. Blizniakow opublikował wyniki długotrwałego stosowania koenzymu Q10 u myszy. Okazało się, że podawanie tego koenzymu wyraźnie przedłużało długość życia myszy. Średni czas życia myszy kontrolnych wynosił 20 miesięcy, a myszy otrzymujących koenzym Q10 – 32,2 miesiąca. Wyniki te wskazują, że podawanie koenzymu Q10 może wyrównywać jego niedobory, jak również prawdopodobnie przedłużać życie.

7. Korzystny wpływ na stan przyzębia, skóry, utrzymanie właściwego ciśnienia krwi, wydolność fizyczną.

Do około 30 roku życia nasz organizm sam wytwarza koenzym Q10 w wystarczających ilościach. Jednak jego zawartość wraz z upływem lat stale się obniża. W stanach chorobowych, w wyniku określonych nawyków żywieniowych (np. diety niskotłuszczowe, wegetariańskie, zbyt jednostronne, niskotłuszczowe), u osób starszych, podczas stosowania leków obniżających poziom cholesterolu, czy intensywnego wysiłku fizycznego może dochodzić do niedoboru tego składnika i należy go suplementować.

Źródło:
1. Andrzej Danysz, ,,Koenzym Q10 – nadzieja dla chorych’’, Przegląd urologiczny, 2001/2/(10);
2. Małgorzata Miktus, ,,Rola koenzymu Q10 we współczesnej medycynie’’, Nutrition&Health, listopad 2006;
3. Agata Furmanek – Kostulska, Anna J. Kurnatowska, ,,Działanie i zastosowanie koenzymu Q10’’;
4. Ewa Siemieniuk, Elżbieta Skrzydlewska, ,,Koenzym Q10 – biosynteza i znaczenie biologiczne w organizmach zwierząt i człowieka, Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej, 2005; 59: 150-159


Jak możesz zadbać o swój układ krążenia, w tym serce i naczynia krwionośne >>>

Jest pomoc >>>

Koło Ratunkowe dla Serca! >>>

Koenzym Q10 >>>