Aktualnie przeglądane: Strona główna » Grupy krwi a dieta

sok noni

Grupy krwi a dieta

Dzisiaj uważa się, że odżywianie ma bezpośredni wpływ na nasze zdrowie i dobre samopoczucie.

Dieta dobrana pod kątem unikalnych cech danej grupy krwi wspiera naturalne mechanizmy obronne i pomaga utrzymać optymalną równowagę wewnętrzną, niezbędną do zachowania zdrowia. Jeżeli chcemy cieszyć się zdrowiem, to powinniśmy odżywiać się zgodnie z potrzebami naszego organizmu, a jednocześnie dostarczać mu niezbędną ilość składników ochronnych. Dieta  dla twojej grupy krwi wymaga także odpowiedniej ilości witamin, minerałów, ziół i wielu innych naturalnych substancji, które są niezbędne aby zachować zdrowie.

DIETA I STYL ŻYCIA ZGODNE Z WŁASNĄ GRUPĄ KRWI

 

kroplaDieta grupy krwi "O"  tutaj >>>

 

Dieta grupy krwi  "A" tutaj >>>   

 

Dieta grupy krwi „B” tutaj >>>                 

 

Dieta grupy krwi „AB” tutaj >>> 

 

 


Grupa krwi jest kluczem, który otwiera drzwi do tajemnic zdrowia, choroby, długowieczności, witalności i odporności psychicznej. Decyduje o podatności na choroby, o upodobaniu do żywności i nawet o rodzaju wykonywanych ćwiczeń. Jest jednym z głównych czynników wpływających na twój bilans energetyczny, na skuteczność, z jaką spalasz kalorie, na reakcje na stres i może nawet ma wpływ na osobowość”  - dr Peter J. D'Adamo.
 
Dieta zgodna z grupą krwi została opracowana przez lekarzy medycyny naturalnej - ojca Jamesa D’ Adamo i syna Petera J. D’Adamo, który kontynuował prace swego ojca. Obaj lekarze w tej diecie uwzględniają zależności między grupami krwi, doborem diety i stylem życia oraz skłonnościami do pewnych chorób.

Dr Peter J. D’Adamo założył, że skoro sposób odżywiania wpływał na kształtowanie się 4 grup krwi naszych przodków, to każde spożycie artykułu żywnościowego, nie będącego dla nas najwłaściwszym, może niekorzystnie wpływać na stan naszego zdrowia. Aby stwierdzić, w jaki sposób nasza żywność jest powiązana z grupą krwi, dr D’Adamo i jego asystenci stosując metody laboratoryjne i kliniczne przeanalizowali tysiące składników naszej diety. Otrzymane wyniki w pełni potwierdziły, że ekstrakty z pewnych grup produktów żywnościowych zlepiały krwinki czerwone lub mówiąc naukowo, aglutynowały je. Ten fenomenalny rezultat „zlepiania” powodowały substancje zwane lektynami. Można je znaleźć w pokarmach pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego. Lektyny, wiążąc specjalne grupy cukrowe znajdujące się na powierzchni każdej krwinki czerwonej, sklejają je ze sobą i w efekcie doprowadzają do ich zniszczenia. Składniki cukrowe są obecne nie tylko we krwi, ale również w innych tkankach organizmu. Dlatego żywność niezgodna z naszą grupą krwi może bezpośrednio uszkadzać różne narządy.

warzywaDr D’Adamo wraz ze swym zespołem nie tylko stworzył listę pokarmów, które nie są zalecane dla poszczególnych grup krwi, ale określił również, które składniki odżywcze i rośliny lecznicze mogą korzystnie wpłynąć na poprawę stanu zdrowia osoby o określonej grupie krwi.

Dr Peter J. D' Adamo na podstawie przeprowadzonych badań przez swojego ojca, a następnie przez siebie doszedł do wniosku, że wystąpienie niektórych chorób jest ściśle powiązane nie tylko ze sposobem odżywiania, ale także z grupą krwi.

Źródło: Dr Peter J.D'Adamo i Catherine Whitney: "Jedz zgodnie ze swoją grupą krwi" - Warszawa 1998

Plan danej grupy krwi dostarcza podstawowych informacji na temat zdrowia i odżywiania dla każdego z nas. Nie jest to panaceum na wszystko, ale jest to droga do odtworzenia naturalnych funkcji ochronnych układu odpornościowego, właściwego ustawienia zegara metabolicznego i oczyszczenia krwi z niebezpiecznych lektyn aglutynujących. To jest sposób na to, aby zatrzymać  proces gwałtownego pogarszania się stanu naszych komórek, a w rezultacie - ograniczyć starzenie się.

Dlaczego grupa krwi jest tak ważna?

Grupa krwi jest kluczem do całego układu odpornościowego organizmu. Kontroluje ataki bakterii, wirusów, różnych infekcji, stresu, związków chemicznych i wielu innych intruzów i stanów, mogących naruszać układ immunologiczny.

Wiele osób cierpi z powodu różnych dolegliwości i chorób, a inne zachowują siły witalne do sędziwych lat. Dlaczego tak się dzieje? Na to pytanie wciąż nie ma klarownej odpowiedzi. Mamy natomiast do czynienia z sytuacją wręcz paradoksalną – mimo ogromnego postępu wiedzy w dziedzinie medycyny, wciąż obserwuje się dynamiczny wzrost zachorowań na współczesne choroby cywilizacyjne.

Co zrobić, by temu zapobiec?

W jaki sposób przywrócić równowagę w układzie immunologicznym?

Rozwiązanie nasuwa się samo – dieta i styl życia zgodne z własną grupą krwi. W ten sposób można przeciwdziałać pewnym procesom wyzwalającym chorobę i uaktywnić te, które sprzyjają zdrowiu. Odżywiając się zgodnie z grupą krwi, korzystnie wpływasz na odporność całego organizmu. Ogniwem łączącym te, pozornie nie związane ze sobą czynniki, są zawarte w pokarmach lektyny – specyficzne białka, które służą do ochrony immunologicznej poszczególnych gatunków roślin i zwierząt. Jeżeli podane z żywnością lektyny są niezgodne z antygenami naszej grupy krwi, to wchodzą w reakcje ze specyficznymi elementami różnych komórek (np. krwinek czerwonych, komórek błony śluzowej jelit), co prowadzi do ich uszkodzenia.

Pod wpływem szkodliwego działania lektyn pokarmowych dochodzi do zwiększonej przepuszczalności błony śluzowej jelit. Prowadzi to do przenikania obcych substancji do wnętrza organizmu i tym samym do przeciążenia układu immunologicznego, który zaczyna nadmiernie reagować, wywołując np. objawy alergiczne.

Jeżeli chcemy cieszyć się zdrowiem, to powinniśmy odżywiać się zgodnie ze swoją grupą krwi i potrzebami naszego organizmu, a jednocześnie dostarczać mu niezbędną ilość składników ochronnych, które wzmocnią jego „słabe strony”. Dla wielu z nas zalecenia te są jednak zbyt trudne do wprowadzenia w życie.

Firma Calivita stworzyła kompleksowe dodatki żywieniowe przeznaczone dla posiadaczy 4 grup krwi. Dzięki odpowiednio dobranym składnikom i proporcjom stanowią one nie tylko wspaniałe uzupełnienie diety zgodnej z grupą krwi, ale również dostarczają substancji ochronnych tym osobom, które nie są skłonne dla własnego zdrowia zrezygnować z ulubionych potraw. Są to produkty: VITAL 0, VITAL A, VITAL B, VITAL AB.

Te nowoczesne dodatki żywieniowe zawierają obok niezbędnych witamin i składników mineralnych także rośliny lecznicze, które wzmacniają słabe punkty różnych grup krwi.

DIETA ZGODNA Z GRUPĄ KRWI, ODPOWIEDNIA ILOŚĆ SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH TO POLISA NA ZDROWĄ I SPOKOJNĄ PRZYSZŁOŚĆ!

Korzyści wynikające ze stosowania diety zgodnej z grupą krwi

1. Tracisz zbędne kilogramy, zaczynasz panować nad swoją wagą, gdyż twój organizm przestawia się na eliminowanie żywności źle trawionej lub toksycznej oraz stara się wypłukać nagromadzone toksyny. Są one odkładane głównie w tkance tłuszczowej, a więc proces usuwania toksyn eliminuje także tłuszcz.

2. Unikasz wielu dolegliwości, takich jak:

-  zaburzenia procesu trawiennego, powodującego wzdęcia;

-  zapalenie wyściółki przewodu pokarmowego;

-  zwolnienie tempa przemiany materii;

-  osłabienie procesu produkcji insuliny;

-  zaburzenie równowagi hormonalnej, powodujące zatrzymanie wody w organizmie i wiele innych.

3. Podnosi się twoja odporność, a ty unikasz wielu powszechnych wirusów i infekcji.

4. Unikasz wielu czynników, które powodują gwałtowne pogarszanie stanu komórek  i w ten sposób zwalniasz proces starzenia się.

5. Wspomagasz organizm w walce z chorobami zagrażającymi życiu: choroby sercowo-naczyniowe, cukrzyca,  niewydolność wątroby, rak, itd.

Zadbaj o swoje zdrowie – Jedz zgodnie ze swoją grupą krwi Gama produktów VITAL – 0 A B AB – nasze codzienne suplementy

Nasze ciało jest świetnie skonstruowaną, ” cudowną, biologiczną maszyną”, która wymaga do prawidłowego funkcjonowania powietrza (tlenu), wody (przekaźnika informacji) i żywności (składników budulcowych i nośników energetycznych) – dokładnie w takiej kolejności. Stara teoria, zgodnie z którą nasz organizm potrzebuje do życia jedynie prawidłowego odżywiania, czyli "Jesteś tym, co jesz", tylko po części pokrywa się z rzeczywistością.

W dzisiejszych czasach mówimy już o tzw. odżywianiu ortomolekularnym. Według tej teorii, stworzonej przez Linusa Paulinga – laureata nagrody Nobla, tylko to pożywienie faktycznie odżywia nasze ciało, którego składniki docierają do naszych komórek i zostaną przez nie przyswojone w optymalnych ilościach. Można by powiedzieć: "Jesteś tym, co Twoje komórki potrafią przyswoić". Do tego z kolei, by wprowadzona żywność mogła być wykorzystana na poziomie komórek, nieodzowne jest właściwe trawienie, doskonałe wchłanianie pożywienia, nie zakłócony przepływ krwi oraz wiele innych funkcji komórek, dzięki którym pożywienie przekształci się w tzw. uniwersalną paczkę energetyczną, a dokładnie w adenozynotrifosforan (ATP).

Opisane powyżej procesy mają wprawdzie tylko wartość ogólną, bo przecież my, ludzie wcale nie jesteśmy jednakowi. Wręcz przeciwnie. Bardzo różnimy się i ciałem, i duchem. Można powiedzieć, że wszyscy jesteśmy "unikatami", czyli "niepowtarzalnymi osobami". Nasze geny określają nasze podstawowe różnice. Jednak nasza genetyczna odrębność może zostać zgrupowana na podstawie pewnych podobieństw. Do podobnych, chociaż nie zupełnie jednakowych, cech można zaliczyć tzw. "wzór" zgodny z grupą krwi AB0, który oznacza dobry początek przy doborze pożywienia "krojonego na miarę". Również między głównymi grupami krwi (AB0) występuje szereg różnic. Na przykład wrodzone cechy genetyczne osób, które otrzymały od rodziców dwa identyczne geny – tzw. homozygoty AA czy BB – częściowo różnią się od nosicieli dwóch różnych genów, a mianowicie od heterozygot A0 i B0, chociaż w wyniku dominacji genów "A" i "B" osoby – heterozygoty również posiadają grupę krwi "A" czy "B". Oznacza to, że oddziałują na nich, w nieco przytłumiony sposób, także charakterystyki grupy krwi "0". Ponadto istnieją jeszcze dodatkowe różnice pomiędzy podgrupami, jak np. pomiędzy wydzielaczami oraz niewydzielaczami (płyny ustrojowe tych pierwszych zawierają antygeny charakterystyczne dla danej grupy krwi, podczas gdy w płynach ustrojowych tych ostatnich nie są one wykazywane). Takie różnice jeszcze długo można byłoby wymieniać. Już nie mówiąc o tym, że dzięki metodom biorezonansu można już dzisiaj uzyskać dokładne wskazówki, które składniki żywności i suplementy żywieniowe najlepiej odpowiadają potrzebom naszych komórek. Pod pojęciem zdrowia – w najwęższym tego słowa znaczeniu – należy zrozumieć równowagę biologiczną i energię (siłę życiową) będącą w nieustającym ruchu.

Jednak od czegoś należy zacząć, a za podstawę najmniej złożonego podejścia odpowiednią pomocą posłuży dieta i suplementy dobrane pod kątem potrzeb danej grupy krwi. Rodzina produktów Vital 0, A, B, AB to doskonałe kompleksowe dodatki żywieniowe, przeznaczone przede wszystkim do codziennej suplementacji osób zdrowych.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek zaburzeń w funkcjonowaniu organizmu należy wybrany Vital uzupełnić jeszcze o inne suplementy żywieniowe, które stanowią dodatkową pomoc przy zwalczaniu chorób. I tak na przykład w przypadku zanieczyszczenia środowiska, narażenia na przewlekły stres lub inne niebezpieczne czynniki należy zwiększyć spożycie antyoksydantów (np. w postaci Protect 4 Life, Mega Protect 4 Life, Senior Formula itd. ).

Osoby, które mają podwyższony poziom lipidów we krwi (np. cholesterolu i/lub trójglycerydów) powinny dodatkowo uzupełnić dietę produktami Cholestone, Salmon Oil, Evening Primrose Oil oraz L-karnityną, co na pewno przyniesie niezwykle pozytywne korzyści. Podsumowując: kompleksowe suplementy żywieniowe Vital 0, A, B oraz AB – z serii produktów CaliVita® – pomagają zachować najlepsze zdrowie, metabolizm i witalność we wszystkich etapach życia. Oprócz "chleba naszego codziennego" (należy tu rozumieć "nowatorską kuchnię" zgodną z grupą krwi), należy również stosować produkt Vital odpowiednio dobrany do naszej grupy krwi - "nasz suplement żywieniowy".

Prof. dr nauk med. Valéria Szedlák-Vadócz - wykładowca akademicki